Goitang (www.goitang.com)

ข้อมูลการชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อบัญชี บริษัท กรเดชากุล กรุ๊ป จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 63

ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-26669-9

/// โอนเงินแล้วรบกวนลูกค้าส่งเมล์หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะ///

  goitang@hotmail.com , korndechakulgroup@hotmail.com

  Tel.08-1455-2605 , 08-6106-2444 (อัญชลี)

 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท กรเดชากุล กรุ๊ป จำกัด

361-1-26669-9

( ออมทรัพย์ )